เริ่มแล้ว'คมนาคม'เร่งเคลียร์ผู้บุกรุกพื้นที่สร้างรถไฟเชื่อมสามสนามบิน


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย. 2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน” ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา” ระยะทาง 220 กม. วงเงิน 224,544 ล้านบาท ว่า ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมพื้นที่เพื่อส่งมอบให้ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) โดยหลังจากนี้ รฟท. ต้องเร่งออกประกาศเชิญชวนจัดจ้างเรื่องการรื้อย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.2563

สำหรับการรื้อย้ายผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ ซึ่งมีอยู่จำนวน 302 หลังคาเรือนนั้น ขณะนี้มีการรื้อย้ายแล้ว 208 หลัง รอรื้อย้าย 43 หลัง ขึ้นศาลไกล่เกลี่ย 5 หลัง รอเจรจาอีก 46 หลัง โดย รฟท. คาดว่าจะสามารถเจรจาได้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.63 สำหรับเรื่องการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ มีผู้เช่าที่ รฟท. ยังไม่ได้ทำการยกเลิกจำนวน 104 สัญญา  โดยในส่วนของช่วงดอนเมือง-พญาไท จะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.63 และช่วงลาดกระบัง-อู่ตะเภา โดย รฟท.จะเร่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.63  

อย่างไรก็ตามส่วนพื้นที่เช่าที่มีทั้งหมด 213 สัญญา มีผลกระทบต่อโครงการจำนวน 104 สัญญา โดยอยู่ในช่วงดอนเมือง-พญาไท 100 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาที่ไม่กระทบต่อโครงการ 49 สัญญา สัญญาที่กระทบต่อโครงการ 51 สัญญา ซึ่งจะต้องยกเลิกสัญญาทั้งหมด โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.63

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่าสำหรับการเวรคืนที่นั้นเบื้องต้นได้จัดทำตารางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดจะส่งมอบพื้นที่เวนคืนให้เอกชนคู่สัญญา กรณีที่ผู้ถูกเวนคืนมาทำสัญญาตั้งแต่เดือนม.ค. 64 – มี.ค.64และส่งมอบพื้นที่เวนคืนชุดสุดท้าย ในเดือนส.ค.-ก.ย. 64โดยคาดว่าจะออกหนังสือเริ่มงาน(NTP) ให้เอกชนคู่สัญญาภายในเดือนมี.ค. 64

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า สำหรับการโอนโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ภายใน 2 ปี หลังการลงนามในสัญญา หรือภายในเดือนต.ค.64 นั้น ขณะนี้การตรวจสอบทรัพย์สินและระบบรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงก์ อาจจะล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากติดปัญหา ผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลี ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ยังเดินทางมาประเทศไทยไม่ได้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบให้บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) เร่งพิจารณาจุดที่จะสร้างเป็นสถานีพัทยาว่าจะอยู่ที่จุดใด พร้อมกับทำแผนการพัฒนาเมืองรอบสถานี (TOD) โดยให้นำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเช่นเดียวกัน โดยที่ประชุมได้เสนอให้นำผลการศึกษาเรื่องการพัฒนา TOD ของ สนข. ที่ได้มีการศึกษาเสร็จแล้วมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาของซีพีด้วย


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์