รู้ยัง! ปปช.เพิ่มตำแหน่ง 'เลขาฯสปสช.' ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ย.63 - นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า เว็บไชต์ราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่3)พ.ศ.2563 ที่ระบุให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โดยกำหนดให้ผู้ที่มีตำแหน่งเพิ่มเติม ที่ต้องยื่นบัญชีรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ , กรมการขนส่งทางราง ตำแหน่ง รองอธิบดี , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง , สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตำแหน่ง รองอธิบดี ,สังกัด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหนรองผู้อำนวยการ , สังกัด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ,สำนักงานศาลรัฐธรมนูญตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ที่ยังคงมีหน้ำที่ยื่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา , รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิและสัดมแห่ชาติ , รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ , รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ , รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นายนิวัติไชย กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังมีประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102(ฉบับที่4) พ.ศ. 2563 โดยกำหนด ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับสูง คือ ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิและหนี้สิน จากที่กฎหมายระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ซึ่งหมายถึงหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ สำหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้กำหนดจึงมากำหนดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป.ป.ช. มาตรา 102 และตามมาตรานี้ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยบัญชีฯ แต่ตามมาตรา 103 เป็นตำแหน่งที่นอกเหนือจากตามมาตร 102 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มเติม ว่า มีตำแหน่งใดบ้างที่ควรจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นว่าอาจมีความสี่ยง หรือเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ยื่นบัญชีรัพย์สิน ทั้งนี้ตามมาตรา 103 นั้น ป.ป.ช.ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีเพียงแต่ยื่นเอาไว้ พื่อให้ตรวจสอบเปรียบเทียบตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป.


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?