เติมด่วน 'ปตท.-บางจาก'ขึ้นราคาน้ำมัน 30-50 สต./ล.


เพิ่มเพื่อน    

29 ก.ย. 2563 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563 ‪‪เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 29.66 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 22.25 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 21.98 บาท/ลิตร E20 ราคา 20.74 บาท/ลิตร E85 ราคา 18.34 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 21.59 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 26.04 บาท/ลิตร  B10 ราคา 18.59 บาท/ลิตร B20 ราคา 18.34 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)