เปิดกำหนดการ ผ่าตัดใหญ่พรรคเพื่อไทย


เพิ่มเพื่อน    

29 ก.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย เผยแพร่ กำหนดการการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563 พรรคเพื่อไทย ในัวนที่  1 ต.ค.นี้ ณ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย อาคารโอเอไอทาวเวอร์ชั้น 7  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

โดยเวลา 09.00 -10.00 น ลงทะเบียน

เวลา 10.00 -10.10 น ประธานกล่าวเปิดประชุม

เวลา 10.15- 10.30 น. เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
-ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พรรคเพื่อไทยวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2563 

เวลา 10.30- 11.30 น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 การแก้ไขภาพเครื่องหมายของพรรค(โลโก้)
ระเบียบวาระที่ 3.2 การเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ 
1.เลือกตั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคประกาศผลการเลือกตั้งและ 
2. เลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งอื่นๆ 

เวลา12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 - 16.00 น. เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
-ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งอื่นๆให้ที่ประชุมรับทราบ
-เรียนเชิญท่านหัวหน้าพรรคกล่าวขอบคุณและพูดคุยกับสมาชิกในที่ประชุม
-เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

เวลา 16.00 น .ปิดการประชุม
หมายเหตุ การแต่งกายชาย-หญิง แจ็กเก็คพรรค สีขาว


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"