'จุรินทร์' นำพาณิชย์ จัดจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ สินค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้น และ ผลิตภัณฑ์ยางพารา


เพิ่มเพื่อน    

1 ต.ค.63 - นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายยกระดับราคาและคุณภาพพืชเกษตรของไทย ซึ่งยางพาราเป็นหนึ่งในสินค้าเป้าหมาย สอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการใช้ยางพาราในส่วนของวัตถุดิบ สาหรับผลิตอุปกรณ์การแพทย์ มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนและกระจายรายได้สู่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มสหกรณ์ยางพารา และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการส่งออกจากกรมฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ 

ทั้งนี้นายจุรินทร์จะเยี่ยมชมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) - สินค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้น น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ หมอน ที่นอน เบาะรองนั่ง ฯลฯ ต่อไปการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราจานวน 4 ราย ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จากัด จังหวัดตรัง - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้าผุด จากัด จังหวัดตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินสว่าง จากัด จังหวัดระยอง - สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จากัด จังหวัดตราด จากนั้นมีผู้นำเข้า 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา และจีน เซลส์แมนประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา รัสเซีย จีน ตุรกี เวียดนาม อินเดีย ผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย นาโดยรองผู้ว่าการฯ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล สำหรับประเทศเป้าหมาย อาเซียน จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา
 


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'