รับตำแหน่งวันแรก "ปลัดศธ.คนใหม่" มองไกล ไปถึงการจัดบฯปี 65  


เพิ่มเพื่อน    


1ต.ค.63-นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) รักษาราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวในการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ว่า ที่ประชุมผู้บริหารในสังกัด สป.ได้รายงานแผนงบประมาณในปี 2564 และตนได้มอบหมายให้มีการเตรียมแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ว่าเราจะทำอะไรบ้าง จำเป็นที่จะต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้ รวมถึงได้นำผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมามาพิจารณาถึงเรื่องที่ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับผลกระทบการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 และยังหารือถึงนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกำลัง 2 ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ สป. ได้รับมอบหมาย ว่า ขณะนี้มีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง

นายสุภัทร กล่างต่อว่า โดยในส่วนของตนก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ.ให้ขับเคลื่อนงาน 4 ด้าน คือ 1.การผลิตครูระบบปิด โดยตนจะทำรูปแบบโครงการครูคืนถิ่นมาประยุกต์ใช้เนื่องจากโครงการดังกล่าวผลิตครูที่เก่งกลับคืนสู่ภูมิลำเนาได้ประสบความสำเร็จ และโครงการนี้ยังลดปัญหาเรื่องครูขอย้ายกลับภูมิลำเนาด้วย  2.คลังข้อสอบ ตนเตรียมประสานกับผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถึงแผนการดำเนินการในเรื่องนี้ 3.เครดิตแบงค์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 4.การยกระดับการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่ง รมว.ศธ.มีนโยบายจะยกระดับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่ต้องดำเนินการในทุกสาขาเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ตนเตรียมที่จะหารือร่วมกับเลขาฯ กอศ. เร็ว ๆนี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการหลังจากนี้จะต้องมีการประสานงานกับทุกองค์กรหลักของ ศธ.เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ รมว.ศธ.ที่ต้องการให้การทำงานแบบบูรณาการ หรือ One Team


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"