‘สุรพล’บุกกกต.จี้ลาออก! มท.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น


เพิ่มเพื่อน    

 "สุรพล" บุก กกต. บี้ไขก๊อกรับผิดชอบแจกใบส้มมั่ว  ลั่นฟ้องแน่ทวงสิทธิ์ ส.ส. "จรุงวิทย์" กอด รธน.มาตรา 225 สู้ ให้รอกกต.หารือปมเยียวยา มท.ยันข้อมูลทะเบียนราษฎร-งบพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ชง ครม.เคาะสัปดาห์หน้า

    ที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีตัดสิทธิ์และให้ใบส้มกรณีถวายปัจจัยพระสงฆ์ที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 2,000 บาทว่า คำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวแสดงว่าการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ กว่า 52,000 คะแนน อยากถามว่า กกต.จะแสดงความรับผิดชอบโดยคืนสิทธิ์ความเป็น ส.ส.ให้กับตนอย่างไร รวมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ และความผิดหวังของประชาชนที่เกิดขึ้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร
    โดยตนพร้อมด้วยทนายความจะเดินทางยื่นคำร้องต่อเลขาธิการ กกต. ในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 10.00 น. เพื่อให้ทบทวนการคืนสถานภาพ ส.ส.ให้กับตน และเรียกร้องให้ กกต.แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง รวมทั้งฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับตนตามกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณพี่น้องที่รักความยุติธรรม โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ ที่ส่งกำลังใจมาให้ตน ขอขอบคุณทุกน้ำใจและความปรารถนาดี  
    นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ กล่าวว่า จากที่เลขาธิการ กกต.ระบุว่าการให้ใบส้มถือเป็นที่สุดนั้น คำว่าเป็นที่สุดต้องผ่านการพิจารณาและตัดสินจากศาลฎีกาก่อน เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจขององค์กรอิสระ เมื่อศาลฎีกาได้พิพากษาและมีคำวินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการถวายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การถวายผ้าป่าตามที่ กกต.วินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาตัดสินเช่นนี้ เท่ากับลบล้างการตัดสินของ กกต. ซึ่งผลการออกใบส้มย่อมไม่มีผล กกต.ต้องทบทวนดุลยพินิจของตนเองว่าการเลือกตั้งในครั้งแรกที่นายสุรพลชนะ ถือเป็นการเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีการทุจริต หรือชักจูงประชาชนตามคำกล่าวหาของ กกต. ดังนั้น กกต.จะรับผิดชอบอย่างไร ทั้งนี้ ได้ยื่นฟ้องแพ่ง กกต. เพื่อเรียกค่าเสียหาย 86 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.62
    ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า เป็นสิทธิของนายสุรพลจะฟ้องร้องได้ แต่เรื่องการเยียวยังไม่ทราบ แต่ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. ซึ่งเราต้องเสนอคำพิพากษาศาลให้รับทราบแล้วก็ต้องรอว่า กกต.จะว่าอย่างไรอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เราทำตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ
    ที่กระทรวง?มหาดไทย (มท.) พล.อ.อนุพงษ์? เผ่าจินดา? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ?และคณะผู้บริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)? ว่า มท.มีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค.2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรณีหมู่บ้านในเขตอบต.มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ มท.ได้ดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
    สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้น มท. ได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้าไว้พร้อมแล้ว ซึ่ง มท.จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป จากนั้นจะแจ้งให้ กกต.รับทราบ เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ก็จะเสนอให้ ครม.รับทราบเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
    ส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่ 13 ธ.ค.นั้น เป็นเพียงข่าวหลุด ซึ่งการจัดเลือกตั้งรูปแบบใดเป็นหน้าที่ของ ครม. ส่วนเรื่องวันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ เมื่อ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
    ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า กกต.ได้ชี้แจงความพร้อมต่อที่ประชุมว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว รวมถึงการจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อ ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งและแจ้งให้ กกต.ทราบเมื่อใด สำนักงาน กกต.จะนำเสนอต่อ กกต. เพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย.


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์