กรมประชาสัมพันธ์ จับมือ อสม. เดินหน้า สร้างเครือข่ายสู้ข่าวปลอม


เพิ่มเพื่อน    

 

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา "สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)" ว่า ปัจจุบันข่าวปลอม (Fake News) ในโซเชียลมีเดียกำลังเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกในการรับข่าวสาร รวมทั้งทำให้เกิดผลเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันข่าวปลอม โดยนำอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศกว่า 1.05 ล้านคน เข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม โดยมีการกรองข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค "ข่าวจริงประเทศไทย" จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งจะมีการตั้งไลน์กลุ่มโดยเฉพาะสำหรับรับมือกับข่าวปลอม โดย อสส. และ อสม. ที่เข้ารับการอบรมจะได้เข้าเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มดังกล่าว ซึ่งสามารถตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ ได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ผ่านทางแอดมินไลน์กลุ่ม

 

 

ขณะเดียวกัน สามารถตรวจสอบข่าวสารกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) หรือทั้ง 20 กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ โดย อสส. หรือ อสม. 1 คนสามารถสร้างเครือข่ายได้ถึง 100 คน

 

โดยในปีนี้จัดขึ้น เป็นปีที่2 โดยมี ผู้นำอสม.จากหลายจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ กว่า400คน

 

ด้านนายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประเทศไทย เปิดเผยว่า คาดว่าสมาชิก อสส. และ อสม. ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้จริง รวมทั้งเกิดการตื่นตัวและรับรู้ถึงสิ่งที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์