ทบ.ไม่กลัวโควิด ส่งทหาร 189 นายไปสหรัฐ


เพิ่มเพื่อน    

3 ต.ค.63 - พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยความคืบหน้าในการปฎิบัติภารกิจในต่างประเทศของกองทัพบกว่า ขณะนี้มีอยู่ใน2พื้นที่หลักคือ การประเมินผลการฝึกฝึกLF 2020 ที่สหรัฐอเมริกา และ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดานในนามสหประชาชาติ โดยคืน วันที่ 2 ต.ค.63 กองร้อยทหารราบและกองร้อยฝึกรบพิเศษผสมไทย/สหรัฐฯ รวม 189 นาย ที่เดินทางไปประเมินผลการฝึกที่ สหรัฐอเมริกาได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยอากาศยานแบบเช่าเหมาลำแล้ว และจะเดินทางถึงท่าอากาศยาน Alexandria สหรัฐฯ ในวันนี้(เสาร์ที่ 3 ต.ค. 63 ) จากนั้นจะเคลื่อนย้ายต่อไปยังพื้นที่ฝึก Fort Polk รัฐหลุยเซียนา เพื่อเข้าร่วมประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม JRTC ตลอดเดือนตุลาคมนี้ต่อไป 

ขณะเดียวกันกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่1 ยังคงอยู่ในช่วงการกักตัว ตามมาตรฐาน ศบค. จะครบ 14 วันในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ส่วนกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจฯผลัดที่1ส่วนที่2ที่ยังอยู่ที่ซูดานใต้ อีก 76 นาย มีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันที่ 12 ตุลาคม นี้ หลังจากที่ได้ส่งมอบภารกิจให้กับผลัดที่ 2 เรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม กำลังพลทุกคนตะหนักดีว่าการปฎิบัติงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ซูดานใต้ในปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องพบปะกับบุคคลหลากหลาย แต่เป็นภารกิจที่สำคัญในการที่ต้องไปช่วยพี่น้องร่วมโลกในนามสหประชาชาติ ซึ่งทุกคนก็มีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนในระดับบุคคลและหน่วยเพื่อป้องกันการสัมผัสโรคและยึดมั่นใน ”วินัยทหารต้านโควิด”อย่างเคร่งครัด 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด