'เทพไท'เปรียบรธน.60เหมือนรถเสียศูนย์ ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับแก้รายมาตราไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

5 ต.ค. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เหมือนการเขียนเช็คเปล่านั้นว่า เป็นการมโนกันไปเองของฝ่ายที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พยายามหาเหตุผล หรือสร้างกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ นานา ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดอ่อนมากมาย ซึ่งได้มีข้อสรุปจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานฯมาแล้ว จนมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จึงได้มีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 และจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา 2 ญัตติ คงมีแต่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเท่านั้น ที่ยังคัดค้านแบบหัวชนฝา ไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อบ้านเมือง ไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น นายวันชัย สอนศิริ, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ฯลฯ 

การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็เพื่อต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีการยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีการตีเช็คเปล่าเหมือนตามที่บางฝ่ายกล่าวหา เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ก็ย่อมเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ไม่ใช่การเขียนรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. ซึ่งไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่อย่างใด 

จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เป็นความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนมากมาย ไม่สามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้ เหมือนกับการซ่อมรถยนต์ ที่ไม่สามารถปะผุ  ซ่อมสีใหม่ได้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าว แชสซีคต เสียศูนย์ ใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที.

 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'