ในหลวง เสด็จฯ 14 ตุลา ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค.63 - นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงนามในหนังสือเรื่องทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค

สิ่งที่ตามมาด้วยบัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 1 ชุด

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพุทธศาสนาแห่ชาติ จึงขอความอนุเคราะห์จากพระคุณท่านดังนี้ 

1.โปรดแจ้งให้พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคในสำนักเรียนของพระคุณท่าน เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 

2. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ครองผ้าสีพระราชนิยม และใส่หน้ากากอนามัยสีขาวทุกรูป 

3. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ทุกรูป โปรดนำพัดยศเล่มเดิมส่งคืนในวันเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม

จึงนมัสการ เพื่อโปรดทราบ หากพระภิกษุสามเณรรูปใดไม่สามารถเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมได้ขอความกรุณา แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบล่วงหน้าด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

สำหรับ บัญชีรายชื่อพระภิกษุ และสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและ เปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ดังนี้

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"