ชงตั้งกองทุนค้ำประกันหุ้นกู้ท่องเที่ยว ประคองธุรกิจช่วงโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค. 2563 นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 โดยรวมยังขยายตัวได้ดีที่ 5.09 % มีมูลค่าคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 14.2 ล้านล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาล แม้ว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนจะมีมูลค่าคงค้างลดลง เนื่องจากการลดลงของการออกหุ้นกู้ระยะสั้น (DB: Debenture:) ของกลุ่มธนาคารมาจากสภาพคล่องในระบบธนาคารที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว แม้จะต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว แต่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาส 3 ทั้งนี้ กลุ่มพลังงานมีการออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมาจากความต้องการลงทุนมากขึ้นในธุรกิจพลังงานทางเลือก ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีการออกลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

ขณะที่ กระแสเงินลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทย แม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาวอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3 แต่ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ยังเป็นการขายสุทธิรวม 71,299 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิทั้งในตราสารหนี้ระยะยาวที่ 7,260 ล้านบาท และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ 64,039 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 3 นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี้ไทยรวมลดลงจาก 916,816 ล้านบาท ณ สิ้นปีที่แล้วมาอยู่ที่ 848,767 ล้านบาท หรือ 6% ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ไทย

"ตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 คาดว่าบริษัทเอกชนยังคงมีความต้องการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่อง ส่วนทิศทางอัตราดอกเบี้ยคาดว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ที่ 0.5% ไปจนกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับโลกจะคลี่คลาย และมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนักแม้ว่าจะมีความต้องการระดมทุนของรัฐบาลจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลจะใช้เครื่องมือการระดมทุนที่หลากหลาย"

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า สมาคมมีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งกองทุนค้ำประกันหุ้นกู้เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เนื่องจากการท่องเท่ียวเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของไทยที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนถึง 17.8% ของ GDP และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงถึง 28% ของการจ้างงานท้ังหมด โดยกองทุนดังกล่าวอาศัยกลไกการระดมทุนในตลาดทุน จึงทําให้ภาครัฐใช้งบประมาณจํานวนไม่มาก สามารถจํากัดส่วนชดเชยความเสียหายได้ และครอบคลุมผู้ประกอบการได้ในวงกว้าง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"