ถกรับมือม็อบ 14 ตุลา วางแผนเผชิญเหตุ คุมเข้มไทยคู่ฟ้า


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค.63 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลกรณีการชุมนุมประท้วง โดยมี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กองทัพบก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมรับมือกับการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้

โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 และสำนักข่าวกรองฯ ได้รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวในปัจจุบัน โดยได้เสนอแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลและแผนการรักษาความปลอดภัยในทำเนียบฯของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกองสถานที่ยานพาหนะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงรายชื่อผู้ประสานงานหลักประจำกองอำนวยการร่วม และผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ตลอดจนรายการทรัพย์สินของทางราชการที่ใช้ในภารกิจประกอบแผนเผชิญเหตุ


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด