สสส. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการ” นักสืบจราจร” พร้อมมอบบอร์ดความรู้ มุ่งความปลอดภัยบนท้องถนน


เพิ่มเพื่อน    

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักและเสริมความรู้ความเข้าใจในการสัญจรบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สนับสนุนการสื่อสารและสร้างความตระหนักประเด็นการสัญจรบนท้องถนนอย่างปลอดภัยผ่าน “นิทรรศการนักสืบจราจร”

 

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 9 ของโลก และความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนมากจะเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ อายุระหว่าง 10 - 24 ปี จากสติถิพบว่าเด็กเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 14 คน และกลายเป็นผู้พิการวันละ 7 คน ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้กำลังจะเป็นอนาคตสำคัญของชาติ

 

 

นิทรรศการนักสืบจราจรสัญจร ได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคจำนวน 10 แห่ง ในการกระจายองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ภายในโรงเรียนเครือข่ายอีก 50 แห่งทั่วประเทศ และวันนี้ได้มาจัดแสดงที่  อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2563 เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ และร่วมทำภารกิจไขปริศนา สืบหาข้อเท็จจริงจากสถานการณ์จำลองการเกิดอุบัติเหตุ ว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสื่อสาร และส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องจราจร ปลูกฝังความยับยั้งชั่งใจในเรื่องวินัยจราจร   อันจะช่วยส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี  

 

 

โดยคาดหวังว่าว่าผู้ที่เข้าชมนิทรรศการนักสืบจราจร จะจำหลัก 4 ห้าม 3 ต้อง ได้แก่ ห้ามโทร ห้ามเล่น ห้ามเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ต้องมอง ต้องสวม ต้องคาด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสัญจรอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ของตนเอง และนำไปบอกต่อกับคนใกล้ตัว ครอบครัว เชื่อว่าจะช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

 

นอกจากนี้ สสส. ยังมอบบอร์ดความรู้ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ใน 5 โรงเรียน เพื่อให้เกิดเครื่องมือการเรียนการสอนแบบใหม่ให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องจราจรมากขึ้น หวังให้เป็นการสร้างลักษณะนิสัยทางจราจรในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กและเกิดเป็นพฤติกรรมใส่ใจท้องถนน และลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต ผู้สนใจสอบถามการเข้าชมนิทรรศการนักสืบจราจรได้ที่ 02-343-1500


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์