เปิดชื่อ 23 กรรมการเนติฯชุดใหม่ สายอัยการผงาดบริหาร 'เมทินี' นายกเนติฯหญิงคนแรก


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 29 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ทางเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการตรวจนับคะเเนนการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่ 11 ก.ย.63 จนได้คณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกจากสายข้าราชการอัยการจะได้ขึ้นนั่งในตำเเหน่งบริหาร เนติฯ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ในที่ประชุมกรรมการเนติฯได้เสนอ เเละมีมติเลือกนายชาตรี สุวรรณิน เป็นเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา (เลขาใหญ่) เเละนายศักดา ช่วงรังษี เป็นเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ครูใหญ่เนติฯ)

สำหรับ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่ ที่มีวาระปี 2563 ถึง 2567 มีดังนี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นนายกเนติฯโดยตำเเหน่ง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 โดยตำเเหน่ง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  เป็นอุปนายกคนที่ 2 โดยตำเเหน่ง นายชาตรี สุวรรณิน เป็นเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา (อัยการ) , นายถวัลน์ รุยาพร (ทนายความ) เป็นรองเลขาธิการฯ , นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน เป็นรองเลขาธิการฯ (อัยการ) นายอำนาจ พวงชมภู เป็นเหรัญญิก(ศาล) , ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ เป็นบรรณารักษ์ , นายทองธาร เหลืองเรืองรอง เป็นปฏิคม (ศาล) นายสราวุธ เบญจกุลเป็น นายทะเบียน (บุคคลทั่วไป) ,นายสุรศักดิ์ อินทนันท์ เป็นนายทะเบียนทนายความ (ทนายความ) , นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นประชาสัมพันธ์ (อัยการ) , นายเอื้อน ขุนเเก้ว เป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศ (ศาล) นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ เป็นกรรมการฝ่าย ส.ช.น. ,มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นกรรมการฝ่ายสโมสร(บุคคลทั่วไป) ,นายธานี สิงหนาท กรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ(ศาล),นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการ (ศาล) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการ (บุคคลทั่วไป) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล เป็นกรรมการ (ทนาย) นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เป็นกรรมการ (ศาล), ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เป็นกรรมการ(อัยการ) นาย ศักดา ช่วงรังษี เป็นกรรมการ เเละนั่งเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (อัยการ)

สำหรับ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นองค์การอิสระ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสถาบันสำคัญระดับสูงที่มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านวิชาการของการประกอบอาชีพทางกฎหมายรวมทั้งจัดหาทุน ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก รวมถึงมีการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีคณะกรรมการ 23 คนประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นนายกประธานศาลอุทธรณ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 และอัยการสูงสุด เป็นอุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการที่เหลือ 20 คนมาจากการเลือกตั้งจาก สายตุลาการ อัยการ ทนายความ เเละบุคคลอื่น สายละ 5 คน โดยกรรมการมีวาระ 4 ปี


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ