กกต.ปิดประตูเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น หวั่นกลายเป็นตำบลกระสุนตก


เพิ่มเพื่อน    

9 ต.ค.63 - รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากเมื่อวันที่ 6 ต.ค.คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 7 ต.ค.มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​เพื่อให้ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 แล้ว โดยกกต.ก็จะนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อดำเนินการออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  วันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง   ซึ่งมีแนวโน้มว่ากกต.จะเลือกวันที่ 20 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ส่วนที่มีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อนเพื่อจะได้เลือกตั้งไปพร้อมกับการทำประชามติถามประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 นั้น มีรายงานว่า ในส่วนกกต.มองว่าสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งถิ่นพร้อมกับการทำประชามติฯได้หากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณ 2, 000-3,000 ล้าน  แต่ปัญหาขณะนี้คือ กกต.ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้ว  จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งครั้งแรก หลังใช้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่จะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับก็ตาม 

แหล่งข่าว ระบุว่า การจะกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต.ควรมีหลังอิง ซึ่งมาตรา 11 วรรคหนึ่งของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดไว้ว่า หากเป็นการเลือกตั้งเพราะนายกหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดังนั้นกกต.ก็ควรจะยึดแนวทางนี้เพื่อป้องกันการถูกฟ้อง  

"อีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของประเด็นที่รัฐบาลจะทำประชามติว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง การที่กกต.จะชะลอการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจทำให้กกต.กลายเป็นตำบลกระสุนตกได้" แหล่งข่าวระบุ.


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'