ศธ. เร่งจัดทำ แผนงบฯ ปี 65 เตรียม ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตั้งเป้าหมาย ขยาย 4,000  รร.


เพิ่มเพื่อน    
 
12ต.ค.63-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ได้มีการประกาศใช้แล้วนั้น ขณะนี้นได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในองค์กรหลักของระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทบทวนแผนงบประมาณในปี 2564 เพื่อเตรียมแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงบประมาณ รวมถึงะต้องนำผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มา่วมในการพิจารณาถึงเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับผลกระทบการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งนี้แม้...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .2564 ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วจะล่าช้าไปบ้าง แต่ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ของ .ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากได้มีการใช้งบฯ ปี2563 ไปพลางก่อนแล้ว  
            
นายสุภัทร กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของ ศธ.จะเริ่มดำเนินการได้กลางเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งทุกหน่วยงานกำลังเร่งจัดทำแผนงานให้ตรงกับนโยบายของรัฐบาลและ ศธ.อยู่ โดยเฉพาะจะต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมถึงนโยบายการศึกษายกกำงลัสองของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่จะต้องมีอยู่ในแผนงบประมาณดังกล่าวด้วย ซึ่งการทำแผนงบประมาณปี 2565 นั้น รมว.ศธ. ต้องการให้เน้นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในโรงเรียน 4,000 แห่ง นอกจากนี้จะมีการขับเคลื่อนการศึกษาที่เป็นความต้องการของผู้เรียน โดยจะเป็นการพัฒนาการศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน เช่น เด็กมีความถนัดในด้านไหนก็จะต้องมีการส่งเสริมตามความถนัดในด้านนั้นๆ อย่างเต็มที่ เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้จะต้องถูกบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในเร็วๆ นี้ ตนจะมีการหารือร่วมกับ รมว.ศธ.เรื่องการจัดทำแผนงบประมาณอีกครั้ง เพื่อให้ทิศทางการจัดทำแผนงบประมาณของ ศธ. สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


เฮ้อ..... ปลงสังขารตัวเองน่ะครับ! เห็น "เด็กส้ม" ในเข่งธนาธรกับ "เด็กแดง" ในเข่งทักษิณ หลอมเป็น "ม็อบล้มเจ้า" เกิดผลิตภัณฑ์ "รุ่นใหม่ ๓ นิ้ว"

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'
'เผาหลอก-เผาจริง' ร่าง รธน.