'คลัง'จ่อถก3กรมหั่นเป้ารีดภาษี!โอดโควิด-19กระทบศก.สะดุด


เพิ่มเพื่อน    

 

13 ต.ค.  2563 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ที่คาดว่าจะเก็บได้จริงควรเป็นเท่าไร ซึ่งตามเอกสารงบประมาณตั้งเป้าหมายให้กรมสรรพากรเก็บภาษี อยู่ที่ 2.08 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการคาดการณ์ก่อนมีผลกระทบจากโควิด-19 เศรษฐกิจยังขยายตัวดี และยังไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบการออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการและบุคคลธรรม ที่ทำให้ภาษีหายไปจำนวนมาก

"เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2564 จะลดลงกี่แสนล้านบาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นตัวเลขที่ประมาณการไว้ก่อนที่จะมีโควิด-19 ที่คาดว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี แต่ตอนนี้เหตุการณ์จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น" นายเอกนิติ กล่าว

นายเอกนิติ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ อยู่ที่ 2.11 ล้านล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้ปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีให้เหลือ 1.82 ล้านล้านบาท และกรมฯ สามารถจัดเก็บได้จริง อยู่ที่ 1.83 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงกำหนดประมาณ 5 พันล้านบาท แต่หากเทียบกับเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณจะต่ำกว่าประมาณ 3 แสนล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เป้าหมายการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 6.3 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังปรับลดเป้าหมายที่คาดว่าจะเก็บได้จริงลงมา อยู่ที่ 5.3 แสนล้านบาท ซึ่งกรมสรรพสามิตพยายามเก็บให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ได้ปรับลดลง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจะเก็บภาษีเป็นสำคัญ

"กรมสรรพสามิต จะไม่มีการเพิ่มอัตราภาษี หรือ เก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าใหม่อย่างแน่นอน เพราะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี การขึ้นภาษีหรือการเก็บภาษีสินค้าใหม่เพิ่มจะกระทบผู้ประกอบการและผู้บริโภค ยอมรับว่าการเก็บภาษีปีนี้มีความท้าทายมาก โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายเก็บภาษีให้ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณให้น้อยที่สุด" นายลวรณ กล่าว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมฯ ในปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 1.04 แสนล้านบาท ส่วนจะเก็บได้จริงเท่าไร อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลัง ที่คาดว่าจะมีการหารือกันในเร็ว ๆ นี้


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"