บีทีเอส ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวสถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสถานีราชเทวี


เพิ่มเพื่อน    

 

16 ต.ค. 2563 นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า อ้างถึง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ โดยอ้างถึงคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้

ถนนพญาไท  จากแยกราชเทวี ถึงแยกสามย่าน

ถนนพระรามที่ 1  จากแยกเฉลิมเผ่า  ถึงแยกเจริญผล

ข้อ 2 ห้ามใช้ หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา  15.00 ถึง 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  

- สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ และ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชเทวี 

- ทางเชื่อมระหว่างตึก หรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้า         บีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว จากเดิม สถานีราชดำริ สถานีชิดลม เพิ่มอีก  3 สถานี ได้แก่ สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีราชเทวี  รวมเป็น 5 สถานี ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจนปิดให้บริการ แต่

อย่างไรก็ตามในสถานีอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 - 617- 6000                  Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก