มวลชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีน้อมรำลึก 'สมเด็จย่า' แสดงพลังเทิดทูนสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

21 ต.ค.63 - ที่บริเวณลานน้ำพุ ในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระเถรานุเถระ จำนวน 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 พร้อมร่วมกันในพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดนิทรรศการ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ยังมีกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง และนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกมาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงกตัญญูกตเวทิตาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของราษฎรโดยถ้วนทั่วไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใด โดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดาร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและสอดส่องดูแลด้วยพระองค์เองทุกหนแห่ง พระองค์ทรงเป็น "พระมารดา” แห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย โดยแท้ พร้อมกันนี้ได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์


ป่วย-เป็นโรค ๓ แข็ง "ไหล่แข็ง-คอแข็ง-บ่าแข็ง" ร้าวลามลงไปถึงสันหลัง นอกนั้่น "นิ่มป๋อย" ทั้งเนื้่อ-ทั้งตัว เหมือนยางรถแตก ยังดีนะ ที่ใจยังเต้นแขม็บๆ

เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"