'ในหลวง'พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯถวายอักษรสาส์นตราตั้ง


เพิ่มเพื่อน    

25 ต.ค.63-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย (Mr. Bernardo Córdova Tello) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำสาธารณรัฐตุรกี มาก่อน 

นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี (Mr. Mohammad Husain Alfaiakawi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งรัฐคูเวตประจำสาธารณรัฐกานามาก่อน 

นายคาซูยะ นาชิดะ (Mr. NASHIDA Kazuya) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายคาซูยะ นาชิดะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มาก่อน 

นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (Mr. Michael George DeSombre) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เคยดำรงตำแหน่งเป็นทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซูลลิเวน แอนด์ ครอมเวลล์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน 

นางซาราห์ เทย์เลอร์ (Mrs. Sarah Taylor) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางซาราห์ เทย์เลอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียเหนือและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดา มาก่อน
 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'