TOT เดินหน้า Space IDCและSpace Digital Platform หนุนธุรกิจยุค 5 G


เพิ่มเพื่อน    

ทีโอที พร้อมรุกบริการคลาวด์บนอวกาศนำร่องยิงอุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์ทดสอบสภาพความแข็งแรงและการทำงานบนสภาพอวกาศ รับเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรต่ำ หลังจรวด Blue Origin นำ TOT Data Center Payload ซึ่งเป็นชุดการทดลองของทีโอที ร่วมกับมิว สเปซ โดยอุปกรณ์ทดลองดังกล่าวเป็น Server Payload ที่ประกอบไปด้วย

-Web Server

- IoT (Internet of Things)

นำขึ้นสู่ห้วงอวกาศสำเร็จ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2563 เวลา 20.35 น.ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะมีการนำข้อมูลมาใช้วิจัยสำหรับการพัฒนาดาวเทียมสื่อสาร LEO ในอนาคต

 

ประโยชน์ของดาวเทียมวงโคจรต่ำ

-                  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ เครือข่าย เครือข่าย 5G มีใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

-                  การสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกล มากยิ่งขึ้น

-                  ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

-                  ประชาชนทุกคน เข้าถึงการศึกษา ความรู้ อาชีพ และโอกาสต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม

-                  ยกระดับเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารของไทยให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในโลก

 

เป้าหมาย

- สร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจดาวเทียม

- สร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ

- พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมดาวเทียมและอวกาศในไทย

- การทดสอบการให้บริการ Space IDC/Platform และการสื่อสารระหว่างดาวเทียม Intersatellite Link โดยใช้เทคโนโลยี Space Laser

- เตรียมพร้อมเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์กับโครงข่ายดาวเทียม LEO ด้วยการขยายจำนวนเกตเวย์ภาคพื้นดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งาน Multi-Orbit Satellite และ LEO Satelliteในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'