วัดไตรมิตรฯเตรียมความพร้อม'สมเด็จธงชัย'รับแต่งตั้งเป็น'เจ้าคณะใหญ่หนกลาง'


เพิ่มเพื่อน    

28 ต.ค.2563-  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้ออกกำหนดการพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีเนื้อหาว่า ด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมนี (ธงชัย ธมุมธโช) อายุ 67 พรรษา 46 วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก ศน.บ. ศษ.ม.ปร.ด. (กิตติมศักดิ์) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคมดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนกลางมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2543) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และประทานพระบัญชาแต่งตั้งฯ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น.

ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม จะเป็นประธานในการแสดงมุทิตาจิตในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เวลา 15.30 น.ผู้ร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ และเวลา16.30 น. พิธีทักษิณานุปทาน
 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"