คมนาคมตั้งงบพัฒนามารีน่าฮับหนุนท่องเที่ยวภูเก็ต


เพิ่มเพื่อน    

 

2 พ.ย. 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จุดตรวจท่าเรือโบ้ทลากูน ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไข สภาพการเดินเรือบริเวณฝั่งตะวันออกของภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพที่ไม่ได้รับคลื่นลมจากมรสุมคลื่นลมประจำถิ่น ทำให้จอดเรือปลอดภัยได้ถึง 300 ซองจอด และมีการให้บริการต่างๆ

สำหรับปัญหาที่พบจากการลงตรวจฯ พบร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (ร่องใน)​ ที่เชื่อมต่อเส้นทางเดินเรือจากมารีน่าออกสู่ทะเล มีขนาดเล็กและตื้นเขินจากตะกอนดินสะสมจำนวนมาก และขาดเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ เป็นอุปสรรคการเดินเรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และทำให้ขัดแย้งต่อการดำเนินการตามนโยบายมารีน่าฮับที่รัฐบาลส่งเสริม

นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ท่าเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่า (RPM)​ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง อาศัยร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (ร่องใน)​ เช่นกัน ท่าเรือนี้ให้บริการสถานที่จอดเรือสำราญและกีฬา และเรือบรรทุกผู้โดยสาร มีบ้านพักหรูหรา (Marina-Living)​มีซองจอดเรือยอท์ช 296 ซองจอด ได้รับการยอมรับหลายมาตรฐานระดับโลกในการรองรับเรือยอท์ช

“สภาพปัญหาที่พบเช่นเดียวกับท่าเรือโบ้ทลากูนทั้ง 2 ท่าเทียบเรือให้บริการเรือยอท์ชครบวงจร เชื่อมโยขนส่งทางน้ำระดับอาเชียนและระดับโลก มีขีดความสามารถแข่งขันระดับนานาชาติที่สูง สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ”นายอธิรัฐ กล่าว

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ สนับสนุนงบประมาณเร่งด่วน ปี 64 งบกลางฯ หรือ งบฯ อื่นๆในการขุดลอกร่องน้ำ และติดตั้งเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ เพื่อผลักดันให้ จ.ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการเทียบท่าเรือสำราญและกีฬาของภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายรัฐบาล "มารีน่าฮับ"(Marina Hub) 1 ใน 5 ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา รองรับนักท่องเที่ยวของไทย และมีมาตรฐานบริการระดับโลกสร้างประโยชน์กับ ผู้ประกอบการเรือสำราญกีฬา เรือโดยสาร กลุ่มนักท่องเที่ยวเรือยอท์ช ผู้ให้บริการซ่อมทำเรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประมงท้องถิ่น ผลกระทบเชิงกว้างต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนต่อไป


"การเมือง" ไม่ใช่การ์ตูน "หนูเล็ก-ลุงโกร่ง" ที่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายจะ "ทะลุโล่ง" เหมือนคนนุ่งโสร่ง ไม่สวมกางเกงใน เห็นใสแจ๋วหมด! หรือเรื่อง "ไพรวัลย์-สมปอง"

"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"
เรื่องของคน "ใจนักเลง"
"ทางเลือกของธรรมนัส"
ยอดไลค์ "มิใช่ทางนิพพาน"