นายกฯ ถกพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน รับทราบมาตรการฟื้นฟู ย้ำใช้งบคุ้มค่า


เพิ่มเพื่อน    

"นายกฯ" ถกพัฒนาศก.กลุ่มจังหวัดอันดามัน รับทราบมาตรการฟื้นฟู ซึ่งรบ.เสนอการใช้จ่ายภาครัฐแบบนิวนอร์มอลในลักษณะร่วมจ่าย เน้นสร้างความคุ้มค่าด้านงบประมาณ ขอผู้ประกอบการมั่นใจแม้รบ.มาจากหลายพรรค แต่ร่วมใจทำเพื่อบ้านเมือง

3 พ.ย.63 - เมื่อเวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ร่วมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชนและเกษตรกร

โดยภายหลังการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมว่า นายกฯได้กล่าวเปิดการประชุมโดยขอบคุณข้าราชการและประชาชนทุกจังหวัดที่ให้การต้อนรับครม.ในการลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ เป้าหมายของการมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ต เพราะตั้งใจมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งจะกลายเป็นโครงการต้นแบบในการดูแลสุขภาพและเศรษฐกิจให้กับพื้นทีอื่นๆทั่วประเทศ แม้ว่าขณะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายอย่างพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น แต่รัฐบาลยังต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่นำมาจากงบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้และเงินจ่ายประจำปี 2564 ล้วนมาจากภาษีของประชาชน จึงอยากให้ภาคเอกชนเข้าใจถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ต้องยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีด้วย

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยวนั้นรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น อาทิ ให้คนภาคเหนือมาเที่ยวภาคใต้ รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องเสริมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า จังหวะนี้เป็นโอกาสในการปรับตัวเพื่อแสวงหาศักยภาพใหม่ๆ ทางธุรกิจ ให้เป็นภูมิคุ้มกันกับวิกฤตในอนาคต

ทั้งนี้ ในที่ประชุมรับทราบการมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส -19 ประกอบด้วย มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาด้านการเงินและภาษี ด้านการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้านการเกษตร อาทิ การขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล สนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก และโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เช่น การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กลุ่มจังหวัดอันดามันสามารถกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า นายกฯยังย้ำถึงการจัดลำดับสำคัญของให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ พร้อมเสนอการจ่ายภาครัฐในรูปแบบ new normal ในลักษณะร่วมจ่าย ร่วมลงทุน หรือCo-pay เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเกิดความคุ้มค่า การดำเนินมาตรการต้องทำในลักษณะ tailor made ให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นที่ออกมานั้น ต้องการหนุนเศรษฐกิจให้กลับมา เพื่อให้ธุรกิจสามารถทรงตัวอยู่ได้ รักษาการจ้างงาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนตัวเล็ก ไม่ให้ตกงาน และสามารถยืนอยู่ได้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบเท่านั้น นายกฯยืนยันในช่วงท้ายว่าแม้รัฐบาลนี้จะเป็นการรวมตัวกันของหลายพรรคการเมือง แต่ขอให้มั่นใจทุกพรรคการเมืองพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อบ้านเมือง สิ่งสำคัญวันนี้ คือ ต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและภาคเอกชนเข้าใจถึงการทำงานของรัฐบาล ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะวันนี้ แต่เป็นการวางรากฐานประเทศในอนาคตด้วย


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่