“รมว.ศธ.” สั่ง สอศ. ทำแผน อบรมครูอาชีวะหวังยกระดับทักษะความรู้ให้ทันโลก


เพิ่มเพื่อน    

5พ.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า จากที่ตนได้ลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พบว่า ภาคเอกชนหลายส่วนยังมีข้อกังวลเรื่องครูอาชีวศึกษา บางคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน หรืออาจจะยังไม่มีทักษะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงยังมีความต้องการให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานเข้ามาสอน แต่ทางวิทยาลัยก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนนั้น สำหรับเรื่องนี้ในการแก้ปัญหาระยะสั้น ตนมองว่าควรที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องของบุคลากรครูในเบื้องต้น ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำแผนในการบริหารจัดการครู สังกัด สอศ. ในแต่ละภาควิชา นำมาอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน โดยที่จะต้องไม่ทับซ้อนกับช่วงเวลาที่ครูต้องสอน ไม่เช่นนั้นการพัฒนาก็จะช้าและอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการดำเนินการ

“ขณะนี้เรากำลังจัดทำงบประมาณที่จะนำมาใช้กับการฝึกอบรม เพื่อยะระดับครูอาชีวะในครั้งนี้ สำหรับการแก้ปัญหาในช่วงที่ครู สังกัด สอศ. จะต้องออกมาอบรมเพื่อพัฒนาทักษะนั้น ผมคิดว่าเราสามารถทดแทนด้วย ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวะหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และอาจจะยังไม่มีงานทำ สามารถเข้ามาทดแทนก่อนได้ ช่วงระยะเวลา 6 เดือนน่าจะไม่มีปัญหาอะไร”รมว.ศธ.กล่าว
 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'