ต่างชาติอ้อนพาณิชย์ขอถือหุ้นธุรกิจบริการในไทย100%


เพิ่มเพื่อน    


6 พ.ย.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย หรือ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand : JFCCT นำโดยนายสแตนลีย์ คัง ประธาน JFCCT เข้าพบ ว่า ได้หารือกับภาคเอกชนต่างประเทศ ที่ทำธุรกิจในไทย และเป็นรายใหญ่ติดลำดับท้อป 50 ของไทย เพื่อร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และภาคการส่งออกร่วมกัน โดยทางหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาในเรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าวสามารถถือหุ้นธุรกิจบริการในไทยได้ 100% บางรายการในช่วง 3 ปีนี้ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ ภายใต้บัญชีแนบท้าย 3 ของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในไทยในช่วงที่โควิด-19 โดยกระทรวงพาณิชย์รับจะพิจารณาให้ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ยังได้ขอให้ไทยทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศคู่ค้าต่างๆ มากขึ้น ซึ่งได้แจ้งว่า ขณะนี้ไทยมีเป้าหมายที่จะทำข้อตกลงเอฟทีเอ 5 ฉบับ คือ เอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป (อียู) , เอฟทีเอไทย-สหราชอาณาจักร (ยูเค) , เอฟทีเอไทย-EFTA , เอฟทีเอไทย-ยูเรเซีย และเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา ส่วนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ได้แจ้งไปว่ารัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง มีแนวคิดที่จะลดวันกักตัว แต่ก็ต้องคำนึงถึงปัญหาโควิด-19 และสุขภาพของคนไทยด้วย

ส่วนปัญหาเรื่องการขนถ่ายสินค้าและการหาตู้ขนส่งสินค้าให้เพียงพอ ได้รับไปหารือใน กรอ. พาณิชย์ ซึ่งมีสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยอยู่ และสามารถเชิญหอการค้าร่วมต่างประเทศเข้ามาหารือในวาระนี้ได้

นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้หอการค้าร่วมต่างประเทศได้พูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งปกติพบกันปีละครั้ง ให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้า และร่วมกันทำงาน คลี่คลายปัญหาที่ติดขัด เพื่อช่วยกันฟื้นเศรษฐกิจและเป้าหมายการเพิ่มการส่งออกให้กับประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ธุรกิจต่างด้าวที่จะเข้ามาลงทุนในไทยสามารถที่จะถือหุ้น 100% ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ได้รับข้อยกเว้นอยู่แล้ว หรืออาจจะใช้ช่องทางการลงทุนผ่านข้อตกลงเอฟทีเอ ส่วนการปลดล็อกธุรกิจภายใต้บัญชี 3 แนบท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะพิจารณาทุกปี โดยมีหลัก คือ เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล เป็นธุรกิจที่รัฐบาลต้องการดึงดูดการลงทุน ซึ่งปีนี้ กำลังจะเสนอให้ถอดธุรกิจที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต เพิ่มอีก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจบริการโทรคมนาคมสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"