คมนาคมเลื่อนเปิดสนามบินเบตงต้นปี64


เพิ่มเพื่อน    

 

11 พ.ย. 2563 นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ว่า สำหรับความคืบหน้าการเปิดให้บริการคาดว่าท่าอากาศยานเบตง โดยอาจต้องเลื่อนไปเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2564 จากเดิมที่จะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้เนื่องจาก กรมท่าอากาศยาน(ทย. )ต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบริหารความปลอดภัยด้านการบิน รวม 72 ข้อ ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ตรวจพบตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO )สำหรับข้อบกพร่องฯ 72 ข้อ แบ่งเป็น 1.ข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน 31 ข้อ และ 2.ข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน 41 ข้อ

ทั้งนี้ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาประจำที่ท่าอากาศยานเบตง เบื้องต้น ทย.จะเร่งแก้ปัญหาโดยเกลี่ยบุคคลากรจากท่าอากาศยานอื่นเข้ามา รวมทั้งจะต้องเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอก จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติการสนามบิน อย่างไรก็ตาม กพท. ขอให้ ทย.เร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ และเสนอกลับมา กพท. พิจารณาภายใน 1 เดือน จากนั้น กพท.จะใช้เวลาอีก 1เดือน พิจารณาว่าสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องได้ครบถ้วนหรือไม่ หากครบถ้วนคาดว่าจะสามารถเปิดสนามบินได้ช่วงต้นปี 64

สำหรับความคืบหน้า การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย ของระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาแบบระบบ PAPI ของกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาตรวจสอบคู่มือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ สำหรับการดำเนินการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ กพท. ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เมื่อวันที่ 2 – 6 พ.ย.63 และจะแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้ ทย. ทราบภายในวันนี้ 27พ.ย.63 ซึ่ง ทย. จะส่งข้อมูลการเตรียมความพร้อมบุคลากร และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงให้ กพท. ต่อไป


สงกรานต์ปีนี้ เงียบเสียง "รื่นเริงสงกรานต์"! ถูกคำว่า "โควิด" กลบหมด คนโน้นเป็น-คนนี้เป็น ทำเอาผมพลอยเป็นไปด้วย เป็นโควิดหรือเป็นโรคจิตหลอน ก็พอๆ กัน

"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง