MEA โชว์ศักยภาพนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อมหานครอัจฉริยะ Smart Metro Grid ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานและมอบโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนในงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด Engineering Disruption โดยมี นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นตัวแทน MEA เข้ารับมอบ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

 

MEA ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ พร้อมร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องแนวทางที่ MEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรผู้เชี่ยวชาญตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร โดยในครั้งนี้ MEA นำเสนอนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพงานบริการในการอำนวยความสะดวกตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตของประชาชน “โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร” ในการใช้ระบบ Smart Meter ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบแสดงข้อมูลที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง การพัฒนา IoT Metering Platform ระบบควบคุมและบริหารจัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความมั่นคงและปลอดภัยให้กับประชาชนยิ่งขึ้น และการพัฒนา Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ เพิ่มความเชื่อถือได้สูงสุดของระบบจำหน่ายของ MEA ในพื้นที่มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ รวมถึง MEA สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

 

 

นอกจากนี้ MEA ได้จัดแสดงนิทรรศการในงาน ฯ โดยนำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยของคนเมือง ประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ที่พร้อมบริการออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ให้แก่ผู้สนใจ พร้อมนำเสนอแอปพลิเคชันพิเศษ MEA EV Application ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ MEA พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในเรื่อง การค้นหาจุดชาร์จรถ และสั่งจอง สถานีชาร์จ หรือ หัวชาร์จ แบบเรียลไทม์ ซึ่ง MEA ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบัน MEA ยังมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารวม 14 สถานี ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดมลพิษอย่างยั่งยืน และยังคงสนับสนุนกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศในอนาคต อีกทั้ง ยังจัดแสดงแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ถือเป็นแอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า ซึ่งมีฟังก์ชันเด่นคือ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ตรวจสอบพื้นที่ดับไฟฟ้าทำงาน ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ 6 เดือน รวมถึงการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต (Visa และ Mastercard) รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ครอบคลุมการใช้งานออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และโครงการ MEA e-Bill เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้ทั้ง SMS หรือ Email ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับการหาเอกสารแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้า มุ่งสู่ Thailand 4.0 ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

สำหรับในวันที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 14.00 - 16.30 น. ผู้เชี่ยวชาญ MEA ร่วมบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง" โดยเน้นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่ทันสมัยอีกด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นการจัดแสดงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ MEA  มุ่งมั่นพัฒนานำนวัตกรรมมาต่อยอดให้บริการประชาชนพร้อมรองรับการเป็นมหานครอัจฉริยะ "Smart Metro" ตอบโจทย์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมบูธ MEA ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ได้ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต