ประเพณีไหลแพไฟ จ.อุตรดิตถ์ จัดใหญ่ 4-5 ธันวา ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันกษัตริย์


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้- นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดงานวัฒนธรรม สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ตลอดสองข้างฝั่งแม่น้ำน่าน มีแพกระชังเลี้ยงปลามากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีอาหารพื้นถิ่น ของกินที่มีเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ วธ. ในการต่อยอด 5 F ประกอบด้วย Food Film Fashion Fighting และ Festival  ปีนี้จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ อบต.หาดสองแคว อบจ.อุตรดิตถ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง  ได้ยกระดับงานประเพณีสำคัญนี้เปิดงานประเพณีไหลแพไฟ และเทศกาลกินปลา อาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาด ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563  ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหาดสองแคว

      " บ้านหาดสองแคว เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีการต่อยอด บวร On Tour เป็นหนึ่งใน 100 สุดยอดชุมชนต้นแบบของประเทศไทย โดยมีขบวนไหลแพไฟ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เทศกาลกินปลาอาหารพื้นบ้านและของกินต้องห้าพลาด ชิม ช้อป แชะ แชร์ ที่ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT/OTOP ภายในงานยังจัดประกวดภาพถ่าย การละเล่นพื้นบ้าน มหรสพลิเก รำวงย้อนยุค การแสดงแสงสีเสียง นำมาซึ่งความสุข ความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  " นายสุรพันธ์ กล่าว 

     สำหรับประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2541 ครั้งนั้นมีเพียงแพรูปจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เพียงแพเดียว ต่อมาในปี 2542 เป็นปีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจึงได้กำหนดให้ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเป็นประจำทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และเป็นงานประเพณีสำคัญตลอดมา จากนั้นได้มีขบวนเรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตลอดฝั่งมีประชาชนเข้าร่วมชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มขึ้นทุกปี สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น

     รูปแบบแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ปีนี้มีจำนวน  7 หลัง ได้แก่ แพหลังที่ 1 เอกองค์อมรินทร์ แพหลังที่ 2 นวมินทร์มหาราช แพหลังที่ 3 ปราชญ์แห่งแผ่นดิน แพหลังที่ 4 อัครศิลปิน แพหลังที่ 5 ภูมินทร์ภัทรราชัน แพหลังที่ 6 คุ้มเกล้าประชาสุขสันต์ แพหลังที่ 7 ราชันแห่งราชา ผู้สนใจร่วมชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือผู้ชมงานด้วยวิถีใหม่ (New Normal) สามหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการควบคุมโรคระบาาดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 


เรามักเข้าใจว่า..... มีแต่ "สัตว์เดรัจฉาน" เท่านั้น ที่แยกเป็นชนิดๆ ความจริง "มนุษย์" ก็ด้วย ยังมีแยกเป็นชนิดๆ ในแต่ละชนิดนั้น จัดเข้าหมวดหมู่ได้ ๕ จำพวก

"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?