ม.๑๑๒ เมื่อถึงเวลาก็ต้องใช้


เพิ่มเพื่อน    

 

         และแล้ว...ก็ถึงเวลา!

                "ลุงตู่" ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

                “....จากสถานการณ์การชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่างๆ ตามหลักสากลด้วยความระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามัคคีปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญ

                ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสากล

                จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน...."

                ครับ...ก็เป็นไปตามนั้น มันถึงเวลาที่ต้องทำให้ทุกคนรับผิดชอบกับการกระทำ

                ในเมื่อใช้สิทธิเสรีภาพกันเต็มเหนี่ยว ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายกันอย่างเต็มที่ด้วย

                แต่ดูเหมือนมีคนบางกลุ่มบางพวกยังไม่สาแก่ใจ ยังอยากจะใช้เสรีภาพในการโจมตีผู้อื่นต่อไป และมองว่าที่ "ลงตู่" แถลงมานั้นคือเผด็จการ

                นายรังสิมันต์ โรม คนนี้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แต่ทำตัวเสมือนเป็นหัวหน้าม็อบ ๓ นิ้วมากเข้าไปทุกที

                อ้างว่าการประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรา ซึ่งรวมถึง ๑๑๒ ด้วยของนายกรัฐมนตรี เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาด และมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง เพราะการบังคับใช้ ๑๑๒ เท่ากับรัฐบาลจะดึงให้สถาบันกษัตริย์เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง ไม่มีข้อดีอะไร มีแต่เสียกับเสีย

                ดีกับใคร

                เสียกับใคร

                ดึงให้สถาบันกษัตริย์เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงอย่างนั้นหรือ

                ไปอยู่รูไหนมา

                ทำเป็นซื่อตาใส ไม่รู้ว่าหลายเดือนมาแล้วที่ม็อบ ๓ นิ้ว หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี

                ใช้วาจาหยาบคาย พฤติกรรมหยาบช้า ต่ำทราม "รังสิมันต์ โรม" อย่าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น เพราะรอบตัวคุณมีแต่คนพวกนี้ทั้งนั้น

                ถามว่าที่ผ่านมาใครดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้ง

                อนาคตใหม่ ก้าวไกล ก้าวหน้า ธนาธร ช่อ ปิยบุตร ม็อบ ๓ นิ้ว ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในขบวนการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งทั้งสิ้น

                ที่ผ่านมา "ในหลวง" ทรงมิให้ใช้ ม.๑๑๒ 

                พวกนี้แทนที่จะสำนึกกลับย่ามใจ

                เมื่อบ้านเมืองมีกฎหมายสุดท้ายก็ต้องใช้ เพื่อให้คนส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันในสังคมได้

                ส่วนคนผิดถึงเวลารับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง.


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"