ตัวแทนผู้นำ5ศาสนา เดินเจริญสติ 'ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ'


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ย. 63- เมื่อช่วงเช้าที่ถนนโชคสมาน 5  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีตัวแทนผู้นำศาสนา 5 ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนประมาณ 50 คน เดินทั่วเมืองหาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุขมีความร่มเย็น ตามคำสอนหลวงพ่อพุทธทาส ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ

ทั้งนี้ตัวแทนผู้นำศาสนา ระบุว่า   พวกเรา 5 ศาสนาประกอบด้วย พุทธ คริสต์ อิสลาม  พราหมณ์ ซิกข์ มาร่วมกันเดินเจริญเมตตาให้เป็นที่เกิดสันติสุข เพราะว่าเราอยากให้ประเทศสงบสุขให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุขมีความร่มเย็นประเทศนั้นมีความรุ่งเรืองมีความสามัคคีกัน และการเดินในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง ทั้งนี้พวกเรา 5 ศาสนานั้นเรามีเฉพาะเรื่องศีลธรรมอย่าง เพื่อช่วยกันเตือนสติในสังคมให้นำศีลธรรมกลับมา ตามแนวทางคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ระบุว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ  เราจึงมาร่วมกันเดินเจริญสติ ให้คนมีเมตตาไม่โกรธไม่ เกลียดกัน เพราะว่าการโกรธเกลียด เป็นต้นเหตุของความทุกข์ เมื่อเรามีความทุกข์ เราก็นำความทุกข์ไปสู่ครอบครัวและสู่สังคม ท้ายที่สุดจะนำประเทศให้ไม่สงบสุข นี้จึงเป็นภารกิจของเราในวันนี้ที่ต้องการเดินเพื่อเจริญศีลธรรมให้ประเทศ ระลึกสติให้ประชาชนมีเมตตาต่อกัน ไม่ทำร้ายกัน. 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด