ตัวแทนผู้นำ5ศาสนา เดินเจริญสติ 'ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ'


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ย. 63- เมื่อช่วงเช้าที่ถนนโชคสมาน 5  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีตัวแทนผู้นำศาสนา 5 ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนประมาณ 50 คน เดินทั่วเมืองหาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุขมีความร่มเย็น ตามคำสอนหลวงพ่อพุทธทาส ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ

ทั้งนี้ตัวแทนผู้นำศาสนา ระบุว่า   พวกเรา 5 ศาสนาประกอบด้วย พุทธ คริสต์ อิสลาม  พราหมณ์ ซิกข์ มาร่วมกันเดินเจริญเมตตาให้เป็นที่เกิดสันติสุข เพราะว่าเราอยากให้ประเทศสงบสุขให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุขมีความร่มเย็นประเทศนั้นมีความรุ่งเรืองมีความสามัคคีกัน และการเดินในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง ทั้งนี้พวกเรา 5 ศาสนานั้นเรามีเฉพาะเรื่องศีลธรรมอย่าง เพื่อช่วยกันเตือนสติในสังคมให้นำศีลธรรมกลับมา ตามแนวทางคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ระบุว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ  เราจึงมาร่วมกันเดินเจริญสติ ให้คนมีเมตตาไม่โกรธไม่ เกลียดกัน เพราะว่าการโกรธเกลียด เป็นต้นเหตุของความทุกข์ เมื่อเรามีความทุกข์ เราก็นำความทุกข์ไปสู่ครอบครัวและสู่สังคม ท้ายที่สุดจะนำประเทศให้ไม่สงบสุข นี้จึงเป็นภารกิจของเราในวันนี้ที่ต้องการเดินเพื่อเจริญศีลธรรมให้ประเทศ ระลึกสติให้ประชาชนมีเมตตาต่อกัน ไม่ทำร้ายกัน. 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'