'ฝ่ายค้าน' ชงลดเวลาถกแก้ รธน.ให้น้อยลง เร่งดัน 'สสร.' เข้าวาระ 3 ไม่ลืมร่าง 'ไอลอว์' ร่วมพิจารณา


เพิ่มเพื่อน    

23 พ.ย.63 - เวลา 16.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย พรรคร่วมฝ่ายค้านประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่...) ในวันที่ 24 พ.ย. โดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประธานฝ่ายกฎหมายพรรค แถลงภายหลังการประชุมว่า สำหรับแนวทางการทำงานของกรรมาธิการในสัดส่วนของฝ่ายค้านคือ 1.การคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ในกรรมาธิการฯ ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามานั่งในตำแหน่งนั้นๆ แม้เราทราบว่าเสียงของฝ่ายค้านสู้เสียงของฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ แต่เราก็เห็นว่าควรมีการเสนอ 2.เวลาที่กำหนดไว้ 45 วันอาจจะมากเกินไป เราจะเสนอให้ใช้เวลาน้อยกว่านี้ โดยพยายามให้เรื่อง สสร. เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 โดยเร็ว 3.เมื่อพิจารณาร่างของฝ่ายค้านและร่างของรัฐบาลแล้วเห็นว่า มีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ2เรื่องคือ ที่มาของ สสร.ที่ฝ่ายค้านมองว่าควรมาจากการเลือกตั้ง 100% แต่ญัตติของรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง การคัดเลือกจากรัฐสภา จากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ และจากที่ประชุม กกต. ซึ่งกระบวนการที่มาจากการคัดเลือกมีปัญหาหมิ่นเหม่ที่อาจได้คนมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้การได้มาไม่เป็นธรรม เรามองว่าญัตติของฝ่ายค้านมีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเด็นต่อมาคือ เรื่องการทำประชามติ ฝ่ายค้านมองว่า เมื่อ สสร.ร่างเสร็จแล้วควรนำร่างไปทำประชามติก่อนนำมาประกาศใช้ ขณะที่ญัตติของรัฐบาลนั้น เมื่อ สสร.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา หากที่ประชุมเห็นชอบให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ ซึ่งมีปัญหาหมิ่นเหม่เช่นกัน เพราะประชาชนไม่มีโอกาสรับรู้รับทราบว่า สสร.ร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างไร 4.เรามีร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพี่น้องประชาชนที่ตกไป ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายค้านจึงเห็นว่า เราต้องไปศึกษาร่างที่ตกไปว่า มีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อนำเรื่องนั้นๆ มาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ และ 5.ให้แต่ละพรรคการเมืองในฝ่ายค้านไปพิจารณาเพื่อมอบหมายให้ ส.ส.แต่ละพรรคร่วมแปรญัตติในประเด็นสำคัญ


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'