รอดยกพวง!ปปช.ตีตกกรณีกล่าวหา 22 นายก อบต.-นายกเทศมนตรีราชบุรี บรรจุพนง.ส่วนตำบลมิชอบ


เพิ่มเพื่อน    

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช.

27 พ.ย.63 - รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติตีตกข้อกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายกเทศมนตรี รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ภายในพื้นที่ จ.ราชบุรี รวม 22 ราย ใน 19 สำนวน กรณีถูกกล่าวหาว่า ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2548 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบขึ้นบัญชีได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 โดยมิชอบ ทั้งนี้ จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหา 19 ราย มีบางรายถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจดำเนินการไต่สวนเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 57 จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ ส่วนอีกหลายราย จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่ากระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตีตกไป ได้แก่ 1.นายธนา จิรธนานันท์ นายก อบต.โพรงมะเดื่อ 2.นายพิชัย ฟื้นชมภู ปลัด อบต.โพรงมะเดื่อ 3.นายสรวุฒิ มาประดิษฐ์กุล นายก อบต.แก้มอ้น 4.นายเชาวลิต วิเศษสิทธิกุล นายก อบต.บางจัก 5.นายสังวาล แย้มเกตุ นายก อบต.คลองตาคต 6.นายลาบ จันแพ งนายก อบต.ดอนคลัง 7.นายสมภูมิ ไวคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู 8.นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก 9.นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า 10.ว่าที่ร้อยตรี เสน่ห์ เสนา นายก อบต.ห้วยพระ 11.นายเกริกศักดิ์ พลอยพิชัย ปลัด อบต.ห้วยพระ 

12.นายเสริม ลิ้มพิรัตน์ นายก อบต.เขาชะงุ้ม 13.นางปาลิดา ประถมภัฏ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 14.นายไพบูลย์ วรุณไพศาล นายก อบต.เจดีย์หัก 15.จ่าเอก อำนวยพร กาญสะอาด นายก อบต.บางแค 16.นายสมบัตร จินสิน นายก อบต.คุ้งพยอม 17.นายพิชัย เกิดยิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย 18.นายชิต เกิดเกษม นายก อบต.ห้วยลึก 19.นายเปื่อน พุ่มเงิน นายก อบต.หนองศาลา 20.นายณรงค์ ดอกจันทร์ นายก อบต.ทับใต้ 21.นายชุมพล ตากล่อม ปลัด อบต.ทับใต้ 22.นายวิฑูรย์ รัศมี นายก อบต.กุยเหนือ.


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'