'บัวแก้ว' แถลงโต้ 13 องค์กรเอ็นจีโอระหว่างประเทศ ยันรัฐบาลดูแลม็อบตามหลักสากล


เพิ่มเพื่อน    

27 พ.ย.63 - ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่องค์กรภาคประชาสังคมนานาชาติ 13 องค์กร ออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพ คุ้มครอง และสนับสนุนการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบว่า สืบเนื่องจากที่องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศออกแถลงการณ์ร่วมถึงทางการไทยเกี่ยวกับการชุมนุมของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 17 และ 25 พ.ย.2563 ส่งข้อเสนอแนะ 4 ข้อ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลไทยให้เคารพ คุ้มครอง และสนับสนุนการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยที่มีต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ไอซีซีพีอาร์)  และกฎหมายระหว่างประเทศนั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรม เคารพในกระบวนการทางกฏหมายที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  นอกจากนี้ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมจากกลุ่มต่างๆซึ่งมีแนวคิดที่หลากหลาย ในบางกรณีเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้ทำให้สถานการณ์การทวีความตึงเครียดมากขึ้นและเกิดเหตุปะทะ ทั้งนี้ การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนตามมาตรฐานสากลและความเหมาะสมกับสถานการณ์

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า สำหรับการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบต้องเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความปลอดภัย เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย ซึ่งเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งไทยยึดมั่นในพันธะกรณี

นอกจากนี้ ในทุกกรณีที่ที่มีการละเมิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและความเรียบร้อยของสถานที่ชุมนุมในกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ชุมนุมพยายามหรือถอนเครื่องกีดขวางเพื่อเข้าไปในเขตควบคุม เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดำเนินการได้เข้าควบคุมสถานการณ์ โดยไม่ได้ดำเนินการเพื่อสลายการชุมนุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่เกินกว่าเหตุ  ส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมยังคงสามารถใช้สิทธิ์เสรีภาพ รวมชุมนุมได้โดยไม่มีอุปสรรค


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"