'เพื่อไทย' เรียงหน้าถล่ม 'บิ๊กตู่' ขัดจริยธรรมร้ายแรง ฟังไม่ขึ้นข้ออ้างรักษาความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน    

30 พ.ย.63 - ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประเด็นพลเอกประยุทธ์ อยู่บ้านหลวงฟรี น้ำประปาฟรี ไฟฟ้าฟรี นอกจาก 5 ประเด็นที่ได้เคยแสดงความเห็นไปแล้ว คือ บ้านพักรับรอง บ้านพักอาศัยสวัสดิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน บ้านพักรับรองใช้เป็นการชั่วคราว ใช้รับรองบุคคลภายนอก พลเอกประยุทธ์ มิได้ปฏิบัติภารกิจในกองทัพบก การอ้างว่าเป็นบ้านพักรับรอง ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัย เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ พลเอกประยุทธ์ มีอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายบุคคลที่มิได้รับราชการ จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางราชการไม่ได้

นายประเสริฐกล่าวว่า ยังมีประเด็นที่อยากนำเสนอเพิ่มเติม คือ 1. พลเอกประยุทธ์ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพราะไม่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่น โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายบ้านเมือง

2. การนำเอาเรื่องการรักษาความปลอดภัยมาเป็นข้ออ้างนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะข้อเท็จจริงที่อดีตผู้ บัญชาการทหารบกกล่าวอ้าง เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย เป็นเพียงการคาดคะเน และพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. มิได้มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการร้องขอ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ

นอกจากนี้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2522 อยู่แล้ว และระเบียบดังกล่าวนายก เป็นผู้รักษาการณ์ ที่ผ่านมายังไม่มีสิ่งบอกเหตุอันตรายใดๆ ในการที่จะเกิดกับพลเอกประยุทธ์ แต่อย่างใด รวมทั้งนายกรัฐมนตรีในอดีตหลายท่าน ต่างก็พักบ้านส่วนตัวกันทุกท่าน หรือพักบ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรีคือ บ้านพิษณุโลก หากห่วงเรื่องความปลอดภัย สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้อยู่แล้ว หากคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่กล้าอยู่บ้านพักตนเอง แล้วเรื่องความปลอดภัยจะมาคุ้มครองดูแลประชาชนได้อย่างไร

3. รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคท้าย กำหนดว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ”

ดังนั้นคำวินิจฉัยนี้จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตว่า ข้าราชการเกษียณอายุราชการไปแล้ว สามารถอยู่บ้านหลวงฟรีได้ ใช้น้ำประปาฟรีได้ ใช้กระแสไฟฟ้าฟรีได้ หรือไม่


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"