มาแล้วเทศกาลช้อป OTOP ของขวัญปีใหม่ อธิบดี พช.เชิญชวนคนไทยอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากฝีมือภูมิปัญญาไทย ในงาน “OTOP City 2020” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


เพิ่มเพื่อน    

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน “OTOP City 2020” ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์  1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้นำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญล้ำค่า เป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่  จึงอยากให้พี่น้องประชาชนมาอุดหนุนสินค้าOTOP เพื่อประชาชนคนไทย สุขใจทั้งผู้ผลิต ผู้ให้ ผู้ที่ได้รับมอบของขวัญ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

นายสุทธิพงษ์  กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยปัจจุบันมีประชาชนสนใจมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 90,289 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 198,988 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 - 5 ดาว จำนวน 17,010 ผลิตภัณฑ์ และมียอดจำหน่ายในปีงบประมาณ 2563 ถึง 258,307 ล้านบาท ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังหมู่บ้านและตำบลทั่วประเทศ ทำให้เงินหมุนเวียนไปยังหลายหมื่นครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เป็นไปตานโยบายของรัฐบาล

 

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพิ่มช่องทางตลาด มอบโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP City 2020  ณ อาคารชาเลนเจอร์  1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563  โดยจะรวมงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า มรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่น แพรพรรณงานผ้า ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน  มาจัดแสดงและจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าจากชุมชน

 

ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่  ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อธิบดี พช. กล่าว


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ