สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์ สวดมนต์ข้ามปี 2564


เพิ่มเพื่อน    

16 ธ.ค.63 - เวลา 16.00 น. ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับไฟพระฤกษ์ประทาน เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

นายอิทธิพล กล่าวว่า วธ.ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ประสานไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยกำหนดจัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในวันที่ 18  ธ.ค.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งนับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ  ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมปีนี้ได้มอบหมายให้ ศน.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิดสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2564 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐานชั่วคราว  ยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อประกอบพิธี  

นายอิทธิพล กล่าวว่า  สำหรับการประกอบพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 15.30 น. มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยรถบุปผชาติไปยังท้องสนามหลวงและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 31 ธ.ค.63 เวลา 18.00 น. มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย เวลา 21.00 น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) วัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เวลา 22.00 น. มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เวลา 23.50 น. - 00.00 น. พิธีเจริญภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า พิธีลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บทชยันโต ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค.64 เวลา 07.00 น. มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 64 รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   

"สำหรับในวันที่ 5 ม.ค.64  ศน.ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีผู้นำทางศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พรหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลตามความเชื่อของแต่ละศาสนาในเวลา 14.00 น.  นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นย้ำว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค      อย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดการระบาดของโรครอบใหม่เกิดขึ้น" นายอิทธิพล กล่าว.


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่