ซูเปอร์โพลเผยปชช.มีความสุขค่อนข้างมากหลังความขัดแย้งเริ่มคลี่คลาย


เพิ่มเพื่อน    


18 ธ.ค.63 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขของราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,406 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา


ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 87.6 มีความสุขค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด หลังสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงเริ่ม คลี่คลาย ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 ของกลุ่มราษฎรเยาวชน มีความสุขค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด หลังสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงเริ่มคลี่คลาย เช่นกัน

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 89.6 และส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรเยาวชนหรือร้อยละ 79.1 ระบุ เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน จงรักภักดีต่อ สถาบันหลักของชาติ เป็นเหตุแห่งปัจจัยทำ ราษฎร มีความสุข ในขณะที่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 88.3 และส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรเยาวชนหรือร้อยละ 87.5 ระบุ คนในครอบครัว รักกัน แม้เห็นต่างกัน วัยต่างกัน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 84.5 และกลุ่มราษฎรเยาวชนร้อยละ 89.5 ระบุ นโยบายของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน และ เราเที่ยวด้วยกันเป็นเหตุปัจจัยทำ ราษฎร มีความสุข นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 84.4 และร้อยละ 78.0 ของกลุ่มราษฎรเยาวชนระบุ อาชีพ หน้าที่การงาน เป็นเหตุปัจจัยทำราษฎรมีความสุข ในขณะที่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไปหรือร้อยละ 77.0 และร้อยละ 67.3 ของกลุ่มราษฎรเยาวชน ระบุ การเงิน เงินในกระเป๋า เป็นเหตุปัจจัยทำ ราษฎร มีความสุข

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มราษฎรทั่วไป หรือร้อยละ 96.0 และร้อยละ 93.2 ของกลุ่มราษฎรเยาวชนตั้งใจจะทำบุญทำทาน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.5 ของกลุ่มราษฎรทั่วไปและร้อยละ 92.8 ของกลุ่มราษฎรเยาวชน ตั้งใจจะขออโหสิกรรม ให้อภัยทาน ผู้ที่ล่วงละเมิด เบียดเบียน ใส่ร้ายกัน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ในช่วงปลายปีนี้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มราษฎรมีความสุขเพราะเห็นคนไทยส่วนใหญ่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความสุขเพราะคนในครอบครัวยังรักกันแม้เห็นต่างในกลุ่มคนที่ต่างวัยกัน และนโยบายรัฐบาลช่วงนี้ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนหลายตัวเช่น โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน และการท่องเที่ยวช่วงปลายปี โดยผลโพลครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า คนไทยส่วนใหญ่ตั้งใจจะขออโหสิกรรมและให้อภัยทานจากการที่เคยเบียดเบียน คุกคาม และใส่ร้ายกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจปฏิบัติธรรมช่วงปลายปีของราษฎรคนไทยน่าจะเป็นหลักสำคัญที่ทุกคนในชาติจะทำให้สถานการณ์แห่งความขัดแย้งคลี่คลายไม่เกิดการสูญเสียและทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้แม้คนในชาติจะยังกังวลต่อการปล่อยปละละเลยของส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนบางกลุ่มที่อาจเป็นต้นตอของปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความขัดแย้งรอบใหม่ ดังนั้น สิ่งที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มราษฎรจะสุขหรือทุกข์ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่ที่ ชุดความคิดและ ”จิต” ของกลุ่มราษฎรที่ถูกใส่เข้าไปในการรับรู้และการปรุงแต่งหรือปล่อยวาง

 


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต