"ตลาดศรีเมือง " ราชบุรีนำร่องร้านเครื่องดื่ม"หวานน้อย สั่งได้ "


เพิ่มเพื่อน    

กาญจนา ด้วงพิบูลย์ เจ้าของร้านถั่วปั่น เพื่อสุขภาพ หน้าร้านมีป้ายโลโก้ "หวานน้อย สั่งได้ "เพื่อรณรงค์คนไทยลดกินน้ำตาล

 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน้ำตาล และมีการส่งออกมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และจากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ โดยทางเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลมากถึง 25.5 ช้อนชา/วัน เท่ากับ ดื่มน้ำอัดลม 3 กระป๋อง กาแฟเย็นขนาน 22 ออนซ์ 2 แก้วเท่านั้น และเครื่องดื่ม อย่าง ชาไทย ชาเขียว โกโก้ ชานม ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในความนิยมของคนไทย เพราะความหวานจาก นมข้นหวาน นมสด นมจืด น้ำตาล ที่มีส่วนผสมอยู่ด้วย เวลาดื่มนั้นทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่น และมีกำลัง แต่การได้รับปริมาณความหวานที่มากเกินไป จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพแน่นอน เบื้องต้นก็คือ ในช่องปาก เช่น ฟันผุ  ตามมาด้วย โรคติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 

เป็นเหตุให้ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานราชบุรี ร่วมกับ  บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัด (ตลาดศรีเมือง) จ.ราชบุรี จัดโครงการ “ตลาดศรีเมือง เครื่องดื่มหวานน้อย สั่งได้” ด้วยขนาดการเป็นตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก มีผู้ประกอบการการค้าส่งผักและผลไม้กว่า 2,500 ราย  ร้านอาหาร 100 ร้าน ร้านเครื่องดื่ม 16 ร้าน  และมีผู้บริโภคกว่า 10,000 ราย/วัน การดำเนินโครงการจึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่พฤษภาคม โดยมีจำนวนร้านเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 16 ร้าน และมีตราสัญลักษณ์ประจำโครงการติดอยู่ที่ร้าน เพื่อให้คนไทยบริโภคเครื่องดื่มหวานน้อยเพื่อสุขภาพเป็นการเปิดทางเลือกให้ลูกค้าเลือกรสชาติที่พึงพอใจอีกด้วย

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า การดำเนินโครงการรณรงค์ไม่กินหวานเกิดขึ้นมาหลายปี โดยเริ่มแรกมุ่งเป้าหมายไปที่นักเรียน ในโรงเรียน แต่ยังไม่สามารถลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทยได้ จึงเพิ่มกลุ่มเป้าหมายมาที่คนวัยทำงาน หรือบุคคลทั่วไป ที่ชอบดื่มกาแฟ หรือน้ำหวานต่างๆ ที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีเข้าร่วมโครงการกว่า 200 ร้าน เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคใส่ใจการบริโภคน้ำตาลมากขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และวิธีชงเครื่องดื่มในความหวานระดับต่างๆ 

มอบป้ายสัญลักษณ์มอบให้แก่ร้านเครื่องดื่ม "หวานน้อย สั่งได้"

 

ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานกล่าวอีกว่า สำหรับการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มมีเมนูให้สั่งตามระดับความหวาน 4 ระดับ คือ 100% หวานปกติ 50% หวานปานกลาง 25% หวานน้อย และ 0% ไม่หวาน แม้ว่าไทยจะมีการเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มสำเร็จรูป แต่เครื่องดื่มที่ชงตามร้านที่ขายทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ จะแตกต่างกัน เพราะร้านสามารถชงได้ตามสูตรของตนเอง ดังนั้นการลดหวานก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ทั้งผู้ขาย และผู้บริโภค โดยจะค่อยๆลดหวาน จนถึงในระดับที่ผู้บิโภคอาจจะไม่ทานหวานอีก


"ในพื้นที่ในตลาดศรีเมือง ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะนับว่าเป็นลาดกลางขนาดใหญ่ในการส่งผักและผลไม้ อีกทั้งยังมีการใส่ใจเรื่องผักผลไม้ อาหาร และเครื่องดื่มที่ปลอดภัย โดยจำนวนร้านเครื่องดื่มที่มีอยู่ในตลาดทั้ง 16 ร้านก็เข้าร่วมโครงการหมด ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก็ได้มีการติดตามโดยมีการสุ่มตรวจค่าน้ำตาลโดยเครื่องวัดความหวานซึ่งไม่ได้เป็นการเข้าไปบังคับว่าจะต้องทำให้ทุกเมนูหวานน้อย แต่ทางร้านจะมีสูตรเฉพาะอยู่แล้ว เราเพียงสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าได้ที่สามารถเลือกหวานน้อยได้ และไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่มแต่ในอนาคตยังมองไปถึงในเรื่องของอาหารและขนมอีกด้วย” ทพญ.ปิยะดา กล่าว

วีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัด (ตลาดศรีเมือง) กล่าวว่า ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก ทางตลาดได้จัดให้มีร้านค้าบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้มาใช้บริการด้วย ประกอบกับนโยบายเพื่อสังคมของตลาดที่มียุทธศาสตร์ให้เป็นตลาดอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางผลิตถึงปลายทางผู้บริโภค จึงเกิดเป็นกิจกรรมสำคัญหลายด้าน ได้แก่ การสุ่มตรวจคุณภาพของผักผลไม้ และอาหารที่จำหน่ายภายในตลาด ซึ่งการจัดโครงการตลาดศรีเมืองเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกค้าตลาด โดยผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มภายในตลาดต่างสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ร้าน ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะสั่งความหวานของเครื่องดื่มตามใจชอบได้ อีกทั้งยังพบว่ามีลูกค้าชอบสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยจำนวนมาก นับว่ามีประโยชน์ทั้งที่เป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขายจากการมีสินค้าสุขภาพตอบรับกระแสความต้องการลดความอ้วนในปัจจุบัน

 

วันดี เปลี่ยนวงษ์ เจ้าของร้านดีลิเชียส คาเฟ่(กลาง)

 1ใน 16 ร้านเครื่องดื่มในตลาดศรีเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 

 

ด้านเจ้าของร้านกาแฟ วันดี เปลี่ยนวงษ์ เจ้าของร้านดีลิเชียส คาเฟ่ บอกว่า ปกติจะชงเครื่องดื่มตามมาตรฐานเครื่องดื่มทั่วไป แต่ก็จะชงไม่ค่อยหวาน เพราะลูกค้าจะสั่งหวานน้อยเยอะ อาจจะด้วยคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เคยเจอลูกค้าสั่งหวานมากประมาณ 75 ml อย่างชาเขียว น้ำตาลตะโนด 1 ช้อน น้ำทรายแดง ครึ่งช้อน น้ำผึ้ง 2 ช้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะสั่งหวานน้อยหรือไม่ ก็จะลดปริมาณลงมา การเข้าร่วมโครงการก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจในร้านมากขึ้นด้วย ที่เราสนใส่ใจสุขภาพของเขา และลูกค้าก็ชอบที่เราชงเครื่องดื่มหวานน้อย 

กาญจนา ด้วงพิบูลย์ เจ้าของร้านถั่วปั่น เพื่อสุขภาพ บอกว่า ปกติมีการขงเครื่องดื่มตามส่วนผสมทั่วไป ส่วนใหญ่จะสั่งหวานน้อย อย่างเช่น เครื่องดื่มถั่วปั่นที่จะผสมน้ำผึ้ง 40 ml พอลูกค้าสั่งหวานน้อยก็จะลดสัดส่วนของน้ำผึ้งลงมาเหลือ 20 ml หรือบางคนไม่ชอบหวานก็จะไม่ใส่น้ำผึ้ง หรืออย่างชาไทย  ปกติจะใส่นมขน 45 ml ถ้าลดหวานลงมาก็จะใส่20 ml ซึ่งพอตลาดมีโครงการนี้เข้ามาก็มีความสนใจ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายลูกค้าด้วย หากบริโภคหวานมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายด้วย 

 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'