รัฐบาลจัดเต็มรับปีใหม่ ของขวัญ100ชิ้นให้ปชช.


เพิ่มเพื่อน    

  ครม.เตรียมของขวัญปีใหม่ 100 ชิ้น จากทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ชูธนาคารออมสินสั่งแจก 500 บาท ให้ลูกค้าสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมเพิ่มรางวัลพิเศษ 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้าสลากออมสินดิจิทัล ด้าน กยศ.สั่งหั่นเบี้ยปรับ 100% มหาดไทยจี้โรงรับจำนำไม่คิดดอกเบี้ย 2 เดือน

    นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2563 ได้อนุมัติมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานของรัฐ รวม 100 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะมีการทยอยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่จากทุกหน่วยงาน และทุกกระทรวงในระยะต่อไป โดยเบื้องต้นมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน มอบของขวัญ 2 ชิ้น คือ 1. มอบเงิน 500 บาท ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และมีประวัติการส่งเงินชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค.2563 ถึงเดือน ม.ค. 2564
    2.เพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสินดิจิทัลฉลองปีใหม่ 2564 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท สำหรับการออกรางวัลในเดือน ม.ค.-ก.พ.2564 โดยจะเริ่มจำหน่ายสลาก ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2563 ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) มอบของขวัญปีใหม่ เช่น โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ โดยการโอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีให้แก่ลูกค้า (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
    ด้านกระทรวงการคลัง โดยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี หรือเพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิม 3% เป็น 5% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบของขวัญ เช่น โครงการส่งการ์ดอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยยกเว้นค่าตราไปรษณียากรผ่านบริการไปรษณีย์, กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญ เช่น สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดดอกเบี้ย สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ใน 2 เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ย หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกินว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน.

 

 


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'