ก.ยุติธรรมมอบของขวัญปีใหม่ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อประโยชน์ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    


25 ธ.ค.63 - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 ได้รับทราบถึงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2564 มอบให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งเน้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ เร่งดำเนินกิจรรม/โครงการในการดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในส่วนของการอำนวยความสะดวกความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำเพื่อประโยชนต่อประชาชนนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินโครงและกิจกรรมที่สำคัญเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ดังนี้

1. การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม เช่น เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64)  ไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63-15 ม.ค.64 ณ ส่วนกลางและภูมิภาคที่กำหนด)

2. การให้บริการความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย เช่น โครงการป้องกัน ระวังภัย จับไต๋แชร์ลูกโซ่ จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่  ( ดำเนินการ 29 ธ.ค. 63 ณ สำนักงานเขตคลองเตย กทม.) โครงการสร้างการรับรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด (ดำเนินการ 21 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค.64 ณ สถานีขนส่ง กทม. และสถานีขนส่งในจังหวัดที่กำหนด) โครงการส่งความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในเทศกาลปีใหม่ รวบรวมช่องทางเข้าถึงและสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online​

3. การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น โครงการป้องกันและเฝ้าระวังผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (ดำเนินการ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค. 64 ณ ศูนย์ EMCC และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดทั่วประเทศ) กิจกรรมญาติเยี่ยมพิเศษโดยผู้ปกครองสามารถขอรับบริการญาติเยี่ยมได้ทุกวัน (ดำเนินการ 25 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64) ณ สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ)

 โครงการยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขปีใหม่ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานของกระทรวงยุติธรรม (ดำเนินการ 21 ธ.ค.63 – 15 ม.ค. 64 ณ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และตลาดทั่วประเทศ) โครงการคืนคนดี สร้างสังคมปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ เป็นการนำผู้ถูกคุมความประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นบริเวณทางสายรอง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลในวันที่ศาลเปิดทำการ (ดำเนินการ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64)

4. การบริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชัน “รู้ทัน: Roo Than” มุ่งให้ผู้ใช้งาน รู้ทันภัยไซเบอร์ รู้ป้องกันภัยไซเบอร์ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ (ดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค.64 บริการผ่าน Online ผ่าน Application)  โครงการการให้บริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ e-Filing ทั่วประเทศเฉพาะสำนวนอายัดใหม่ และ 2) การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแบบ Online และโครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. (ดำเนินการ 28 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64) เป็นต้น

 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย