มท.มอบความสุขรับปีใหม่'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข'ทุกระดับอาชีพ


เพิ่มเพื่อน    


25 ธ.ค.63 - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่​ 22 ธ.ค.63​ได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงต่าง ๆ  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2564 มอบให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมและโครงการสำคัญมอบให้แก่ประชาชนภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์” และ “บำรุงสุข”  เพื่อดูแลและส่งมอบความสุขรับปีใหม่ 2564 สู่ประชาชนทุกระดับอาชีพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้


1.“บำบัดทุกข์” ได้แก่ โครงการสถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย​ 2.“บำรุงสุข” จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) ส่งสุขภาพดี วิถีใหม่ (Healthcare Delivery in the New Normal) 2) รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร 3) SmartLands: App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน 4) ทม.สร้างสุข (Happy Creation) 5) ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก 6) ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้ 7) งานไฟในบ้าน หารคนละครึ่ง กับไฟฟ้านครหลวง และ 8) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ตอลดจนประชาชนสามารถได้รับบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบ Internet และ Mobile Application ได้ทุกที่ทุกเวลา

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ