ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน 'เอนก' รวย 203 ล้าน ที่ดินเหนือ-อีสานอื้อ


เพิ่มเพื่อน    

29 ธ.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรายของ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยนายอเนก และ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 203,074,468 บาท หนี้สิน 3,095,998 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 199,978,470 บาท

โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่คือที่ดิน 64 รายการทั้งที่ดินในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, อ.เมืองลำปาง อ.เกาะคา อ.เถิน จ.ลำปาง, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร, อ.เมืองน่า จ.น่าน, อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นอกจากนั้นยังมี น.ส.3 ก. ในพื้นที่ อ.มุกดาหาร จ.นครพนม และ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มูลค่ารวม 99,150,500 บาท เงินฝาก มูลค่ารวม 23,807,575 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวม 5 รายการในพื้นที่ พระโขนง ราชเทวี กทม.และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มูลค่ารวม 22,590,000 บาท เงินลงทุน 29 รายการส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ กองทุนเปิดบัวหลวง มูลค่ารวม สิทธิและสัมปทาน 13 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิตและยังมีสิทธิสมาชิก Pacific City Clup แบบตลอดชีพ 2 รายการ มูลค่ารวม 12,049,815 บาท ยานพาหนะ 5 รายการ มูลค่ารวม 2,970,000 บาท

ส่วนรายทรัพย์สินอื่น (มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มีมูลค่ารวม 24,645,600 บาท โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิ ปากกา 11 รายการ นาฬิกา 73 รายการ พระเครื่องกรองทอง และสร้อยคอทองคำ 110 รายการ แหวนประดับอัญมณี 90 รายการ เครื่องประดับ 44 รายการ พระเครื่องและพระพุทธรูป 41 รายการ และเหรียญที่ระลึก ทองคำ โลหะมีค่า 19 รายการ ส่วนหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ซึ่งระบุว่าเป็นการจำนองห้องในคอนโดภูมิมานวิว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 ห้อง  และเงินเบิกเกินบัญชีบัตรเครดิต 2 รายการ

นอกจากนี้ นายเอนกและคู่สมรสยังแจ้งว่า มีรายได้รวมต่อปี 6,928,880 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินเดือนของแพทย์หญิงจิรพร ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ทรงตุณวุฒิด้านการแพทย์ ในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมกว่า 5,300,000 บาท นอกจากนั้นยังมีรายได้จากค่าเช่าห้องชุดประมาณ 240,000 บาท โดยมีรายจ่ายรวม 6,376,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เบี้ยประกันชีวิต ผ่อนจ่ายเงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เป็นต้น


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'