ครั้งแรก สมัครสอบขอรับ"ตั๋วครู"7.2 พันคน สอบ 21-22 ก.พ.64


เพิ่มเพื่อน    

 

29ธ.ค.63-นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันที่ 30 ธันวาคมนี้ ตนเตรียมที่จะเสนอข้อมูลผลการรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ โดยขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 7,255 คน ใน 30 วิชาเอก ซึ่งจะดำเนินการทดสอบในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 โดยจะต้องทดสอบใน 5 หมวดวิชา คือ 1.หมวดทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.หมวดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.หมวดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เพื่อการศึกษา 4.หมวดความรู้ทางวิชาชีพครู และ 5.หมวดความรู้วิชาเอก ซึ่งหากคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปก็จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและเตรียมการจัดสอบ โดยทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเป็นผู้ดำเนินการ

“ขณะนี้คุรุสภามีความพร้อมในการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางที่เราวางไว้ อีกทั้งผมมั่นใจว่า สทศ.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้การจัดทำข้อสอบและการจัดการสอบ ดังนั้นการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งนี้ น่าจะไม่มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม ในเบื้องคุรุสภาพบว่ามีนักศึกษาบางคนที่จ่ายเงินค่าสมัครไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจ่ายเงินค่าสมัครผิดประเภท ซึ่งเรื่องนี้ผมจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป”รองเลขาฯ คุรุสภา กล่าว
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ