เฮ!ครม.เคาะ24วันหยุด ‘ตรุษจีน-งานบุญสำคัญ’


เพิ่มเพื่อน    

 ครม.เคาะมติ ครม.ส่งท้ายปี เพิ่มวันหยุดประจำปีวัวไฟ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวม 24 วัน พร้อมผุดวันหยุดประจำภาคตามเทศกาลสำคัญ ทั้งไหว้พระธาตุ-บุญบั้งไฟ-ออกพรรษา-สารทเดือนสิบ

    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดในปี 2563 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค และการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 ดังนี้ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันตรุษจีน,  วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์,  วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันมหิดล
น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า สำหรับวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ซึ่งอยู่ในช่วงประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ส่วนวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ ซึ่งมีประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา
น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่จะได้รับผลเชิงบวก รวมทั้งส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะใช้เฉพาะในปี 2564
สำหรับการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 จะทำให้มีภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 24 วัน ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น 23 วัน เนื่องจากวันหยุดประจำภาคอย่างวันงานบุญบั้งไฟตรงกับวัดพืชมงคลพอดี
    ทั้งนี้ การเสนอวันหยุดดังกล่าว เป็นผลมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.), สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.), สำนักงาน ก.พ., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และผู้แทนสายการบิน โดยหวังกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ.

 


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง