มธ.ประกาศปิดทำการชั่วคราว 2-17 ม.ค.


เพิ่มเพื่อน    

2 ม.ค.64 -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) โดยรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง “มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)” ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564  ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

 


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"