5 วันเมาขับพุ่งพรวด2,073คดี บุรีรัมย์นำโด่งอันดับ 1


เพิ่มเพื่อน    

3 ม.ค.64-  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ว่า เข้าสู่วันที่ 5 ของการควบคุมเข้มงวด (2 ม.ค.2564) แต่กลับมีจำนวนคดีที่เข้าสู่งานคุมประพฤติพุ่งสูงถึง 1,168 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 1,162 คดี ขับเสพ จำนวน 5 คดี และคดีขับรถประมาท จำนวน 1 คดี ทำให้ยอดสถิติคดีสะสมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,196 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน  2,073 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.40 คดีขับเสพ จำนวน  105 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.78 คดีขับรถประมาทจำนวน 18 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.82

 นายวิตถวัลย์ กล่าวต่อว่า โดย จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 309 คดี 2. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 182 คดี และ 3. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 153 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 5 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3,701 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 1,162 คดี ลดลง จำนวน  2,539 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถในขณะเมาสุราเพิ่มเติมอีกจำนวน 26 ราย โดยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมยอดสะสมคดีขับรถในขณะเมาสุราที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM จำนวน 39 ราย จังหวัดที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM สูงสุดคือ จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนถึง 30 ราย

นายวิตถวัลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากการจัดกิจกรรมที่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทาง ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 46 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 156 คนแล้ว กรมคุมประพฤติ ยังดำเนินการจัดพนักงานคุมประพฤติอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ หรือศาล เพื่อให้คำแนะนำด้านต่างๆ อย่างเช่นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว จัดกำลังพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่อยู่เวรรับคดีในที่ศาลจังหวัดสระแก้ว โดยพนักงานคุมประพฤติได้มีการชี้แจงเงื่อนไข และกำหนดนัดรายงานตัวแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว .
 


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต