สนง.กกต.กำหนดมาตรการป้องกันโควิด ให้พนักงานทำงานที่บ้าน 5-31 ม.ค.


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.64 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​(กกต.)​ กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานกกต.ว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯที่ประชุมเห็นควรออกกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยให้มีการปรับเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานกกต.เป็น 09.00-15.00 น. และให้แต่ละสำนักฯจัดพนักงานมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาสำนวนร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ขณะที่พนักงานอีกส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  ซึ่งก็จะไม่ให้แต่ละคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนานหลายวัน  โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยจะต้องรายงานตัวผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่สำนักงานกกต.เตรียมไว้  และรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็จะต้องมีการติดตามดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด  เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเท่านั้น รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของศบค. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการไปในสถานที่แออัด หากพบว่าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ก็อาจมีโทษทางวินัยได้

นอกจากนี้ยังให้งดการประชุมสัมมนา ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด โดยเบื้องต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5  – 31 ม.ค. ทั้งนี้รวมถึงสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกแห่ง ซึ่งให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยพิจารณาตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดประกาศ


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว