ปปง.ขายทอดต้อนรับปีใหม่ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม


เพิ่มเพื่อน    

5 ม.ค.64 - สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.) เผยว่า ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม กล้องถ่ายภาพ นาฬิกาข้อมือ จำนวน 74 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 1. สร้อยข้อมือทอง อักษร wantimoh ลาย น้ำหนักประมาณ 120.1 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 202,000 บาท
  
2. สร้อยข้อมือทองคำ พร้อมตุ้มรูปหัวใจ น้ำหนักรวมประมาณ 30.4 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 52,500 บาท

3. สร้อยคอทอง ลายบิดแบน มีอักษร suhaila น้ำหนักประมาณ 77.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 133,000 บาท

4. สร้อยคอทองคำ ลายถัก น้ำหนักประมาณ 129.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 225,200 บาท  

5. สร้อยคอทอง ประดับอัญมณีขาว 40 เม็ด น้ำหนักประมาณ 56.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 109,500 บาท  

6. แหวนทองคำ ลายโปร่ง น้ำหนัก 7.6 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

7. พระเนื้อผงพร้อมกรอบทองลงยา น้ำหนักประมาณ 29.6 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 34,600 บาท
  
8. พระสมเด็จนางพญาเนื้อผงพร้อมกรอบทองลงยา น้ำหนักประมาณ 21.2 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 25,200 บาท
  
9. นาฬิกาข้อมือทองคำ ตัวเรือนสีดำ จำนวน 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 33,500 บาท
  
10. กระเป๋าสตรี สีเขียว ยี่ห้อชาแนล จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 6,800 บาท
  
11. กล้องถ่ายภาพ สีขาว ยี่ห้อ samsung จำนวน 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 900 บาท

ปปง.ระบุว่า  ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองประกาศในวันดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น ในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

 ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 1/2564 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th และสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือสายด่วน ปปง. 1710 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะขอดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ